EIGHTEENTH ISSUE OF THE JOURNAL OF BALKAN RESEARCH INSTITUTE

The Eighteenth Issue of the Journal of Balkan Research Institute has been published.

You can reach to the Journal from the link below:

https://baedergisi.trakya.edu.tr/pages/guncel-sayi

  

Volume 10, Number 1, July 2021

 

Research Articles

 

1831 Nüfus Tahrirlerine Göre Kumanova Kazasının Demografik ve Sosyal Yapısı

Mustafa DURDU

DOI: 10.30903/Balkan.954226

 

Bosna-Hersek Bağlamında Antropolojinin Yeni Kullanım Alanı Olarak Barış Çalışmaları ve Barış İnşası

Ayça EMİNOĞLU - Yeşim AYDIN

DOI: 10.30903/Balkan.954231

 

The Relations Between Kosovo National Protection Committee and the Albanian Government During (1918-1924)

Ilirjana KACELI

DOI: 10.30903/Balkan.954276

 

Makedonya Sorununun Konstrüktivizm Bağlamında Değerlendirilmesi

Esra KARLIOVA SOYSAL - Sevcan YILDIZ

DOI: 10.30903/Balkan.954293

 

Russia in the Western Balkans: A Receding Power

Fatma Aslı KELKİTLİ

DOI: 10.30903/Balkan.954314

 

Yangınlar, Kiliseler ve Havralar: Osmanlı Döneminde Saraybosna’da Gayrimüslim Mabetlerinin Meşrulaşma Süreci

Aşkın KOYUNCU

DOI: 10.30903/Balkan.954323

 

Osmanlı Devleti ile Sırbistan Arasında “Oynak Sınır”: Timok Nehri’nin Mecrasının Değişmesi ve Karşılaşılan Sorunlar (1849-1874)

Gürsoy ŞAHİN

DOI: 10.30903/Balkan.954332

 

XIX. Yüzyıl Sonlarında Edirne Vilâyeti’nin İdari, İktisadi ve Sosyal Tarihinden Bir Kesit(826 Numaralı Ayniyat Defteri Kayıtlarına Göre)

Arzu TAŞCAN

DOI: 10.30903/Balkan.954336

 

 

Book Reviews

 

H. Baha Öztunç, Tanzimat Döneminde Bir Rumeli Şehri Manastır Sosyo-Ekonomik Yapı (1839-1876)

İlyas AK

DOI: 10.30903/Balkan.954378

 

Ottmar Trașcă and Stelian Obiziuc, Diplomați români în slujba vieții: Constantin I.Karadja și salvarea evreilor din Europa în timpul celui de-al treilea Reich (1932-1944)/ Romanian Diplomats in the Service of Humanity: Constantin I. Karadja and the Salvation of Romanian Jews in Europe during the Third Reich (1932-1944)

Liliana BOȘCAN

DOI: 10.30903/Balkan.954397

 

Ölümünün 100. Yılında Ömer Seyfettin Balkan Hikâyeleri, (haz.) Yüksel Topaloğlu-Recep Duymaz

Ayşe Nur ÖZDEMİR

DOI: 10.30903/Balkan.954403

 

Fatih Fuat Tuncer, Türkiye-Arnavutluk İlişkilerinde Kimlik ve Söylem

Uğur SEZER

DOI: 10.30903/Balkan.954405

 

This content was issued on 09.07.2021 and has been viewed for 406 times.