ELEVENTH ISSUE OF THE JOURNAL OF BALKAN RESEARCH INSTITUTE

The Eleventh Issue of the Journal of Balkan Research Institute has been published.
You can reach to the Current Issue from the below link.

https://baedergisi-en.trakya.edu.tr/pages/current-issue

Volume 6, Number 2, December 2017
 
Articles:
 
Soğuk Savaş Sonrasında Sancak’taki Gelişmelere Dair Bir Değerlendirme
İlker ALP
 
Sekülerleşen Toplumsal Zeminde Macaristan’da Devlet İle Kiliselerin Uzlaşısı
Önder CANVEREN
 
“Slovenya”da XIX. Yüzyılın İlk Yarısında Milliyetçi Hareket
Hakan DEMİR
 
Konya Ve Havalisi Mülkiye Müfettişi Nusret Bey’in Muhacirlere Dair İncelemeleri
Kürşat KURTULGAN – Aydın EFE
 
İstanbul’da İlan Edilir, Saraybosna’da Kutlanır:
18. Ve 19. Yüzyıl Osmanlı Resmî Törenlerinin Bosna Eyaletindeki Yansımaları
Fatma SEL TURHAN
 
V. M. Garşin’in Sanat Dünyasında Osmanlı-Rus Savaşı (1877-1878)
Zeynep ZAFER
 
 
Translation:
 
Adem Handžić, ²Sultan IV. Murad’ın Erdel Prensi I. George Rakoçi’ye Yazdığı Berât²
Aykut AYDOĞDU
 
 
Book Reviews:
 
Vılço Zlatilov, Bulgarlar ve Türkler Neuilly Diktesi’ne Karşı Ayaklanıyor (1919-1923)
Serkan CÖMERTEL
 
Şenol Alparslan, Balkan Savaşı’nda Trakya Muharebeleri (1912-1913)
Oğuzhan YETİŞTİ
This content was issued on 05.01.2018 and has been viewed for 317 times.