FIFTEENTH ISSUE OF THE JOURNAL OF BALKAN RESEARCH INSTITUTE

The Fifteenth Issue of the Journal of Balkan Research Institute has been published.
 
You can reach to the Journal from the link below:
 
 
Volume 8, Number 2, December 2019
 
Research Articles
 
Greek Nationalism Versus Europeanization: From Ethnic To Civic Nationalism?
Gizem ALİOĞLU ÇAKMAK
DOI: 10.30903/Balkan.657714
 
Debre Fatih Sultan Mehmed (Hünkâr) Camisi
Tülay KARADAYI YENİCE – Barış GÖREN
DOI: 10.30903/Balkan.657733
 
XVI. Yüzyılın İkinci Yarısında Rumeli Kadılıkları
Levent KURU
DOI: 10.30903/Balkan.657744
 
Katolik Bir Osmanlı Bürokratı Ve Arnavut Milliyetçisi Paşko Vasa Paşa (1825-1892)
Said OLGUN
DOI: 10.30903/Balkan.657748
 
An Assessment Of EU’s And Turkey’s Western Balkan Policies: A Critique And Prospects For Future Cooperation
Murat ÖNSOY - Zeynep Elif KOÇ
DOI: 10.30903/Balkan.657753
 
Görice Sancağında Depremler (1893-1912)
Özer ÖZBOZDAĞLI
DOI: 10.30903/Balkan.657755
 
 
Book Reviews
 
Silvana Rachieru, Diplomați și supuși otomani în Vechiul Regat: relații otomano-române între anii 1878 și 1908 [Romanya’nın Eski Kraliyet Döneminde Osmanlı Diplomatları ve Osmanlı Topluluğu: 1878-1908 Yılları Arasında Osmanlı-Rumen İlişkileri]
Alexandru-George CERCHEZIANU
DOI: 10.30903/Balkan.657759
 
Ahmet Önal, Kanunî’nin Son Seferi (Sigetvar 1566)
Levent KURU
DOI: 10.30903/Balkan.657761
This content was issued on 20.12.2019 and has been viewed for 572 times.