Current Issue

Volume 8, Number 2, December 2019
 
Research Articles
 
Greek Nationalism Versus Europeanization: From Ethnic To Civic Nationalism?
Gizem ALİOĞLU ÇAKMAK
DOI: 10.30903/Balkan.657714
 
Debre Fatih Sultan Mehmed (Hünkâr) Camisi
Tülay KARADAYI YENİCE – Barış GÖREN
DOI: 10.30903/Balkan.657733
 
XVI. Yüzyılın İkinci Yarısında Rumeli Kadılıkları
Levent KURU
DOI: 10.30903/Balkan.657744
 
Katolik Bir Osmanlı Bürokratı Ve Arnavut Milliyetçisi Paşko Vasa Paşa (1825-1892)
Said OLGUN
DOI: 10.30903/Balkan.657748
 
An Assessment Of EU’s And Turkey’s Western Balkan Policies: A Critique And Prospects For Future Cooperation
Murat ÖNSOY - Zeynep Elif KOÇ
DOI: 10.30903/Balkan.657753
 
Görice Sancağında Depremler (1893-1912)
Özer ÖZBOZDAĞLI
DOI: 10.30903/Balkan.657755
 
 
Book Reviews
 
Silvana Rachieru, Diplomați și supuși otomani în Vechiul Regat: relații otomano-române între anii 1878 și 1908 [Romanya’nın Eski Kraliyet Döneminde Osmanlı Diplomatları ve Osmanlı Topluluğu: 1878-1908 Yılları Arasında Osmanlı-Rumen İlişkileri]
Alexandru-George CERCHEZIANU
DOI: 10.30903/Balkan.657759
 
Ahmet Önal, Kanunî’nin Son Seferi (Sigetvar 1566)
Levent KURU
DOI: 10.30903/Balkan.657761
 
Attached Files
This content was issued on 10.07.2017 and has been viewed for 1281 times.