TWELFTH ISSUE OF THE JOURNAL OF BALKAN RESEARCH INSTITUTE

The Twelfth Issue of the Journal of Balkan Research Institute has been published.

You can reach to the Journal from the link below:
https://baedergisi-en.trakya.edu.tr/pages/current-issue

Volume 7, Number 1, July 2018
 
Research Articles
 
European Union Perception Of Bosnia And Herzegovina’s People
Erhan AKDEMİR
DOI: 10.30903/Balkan.444557
 
Makedonya, Bitola’daki (Manastır) Haydar Kadı Camisinin 2014-2017 Yılları Konservasyonu Ve Restorasyonu
Gülşen Dişli – Ayşe Nermin UZ TAŞKESEN
DOI: 10.30903/Balkan.444769
 
Bir Osmanlı Kenti Üsküp’ün Tanzimat’tan XX. Yüzyıla Fiziksel Değişim Süreci
Alper GÖNÜL – Selen DURAK
DOI: 10.30903/Balkan.444779
 
Türkçenin Oğuz Sahasının İki Vatan Şairi: Bahtiyar Vahapzade Ve Abdülfettah Rauf’un “Vatan” Temalı Şiirleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme
Ertuğrul KARAKUŞ
DOI: 10.30903/Balkan.444800
 
Osmanlı Toplumunda Zimmî Kadınların Kadı Mahkemelerini Kullanma Pratiği: Vidin Örneği (1700-1750)
Zülfiye KOÇAK
DOI: 10.30903/Balkan.444810
 
Political And Economic Reconstruction In Bosnia-Herzegovina
Caner SANCAKTAR
DOI: 10.30903/Balkan.444817
 
 
Book Reviews
 
Lucian Boia, În jurul Marii Uniri de la 1918: Națiuni, frontier, minorități [1918’deki Büyük Birleşme Döneminde: Milletler, Sınırlar, Azınlıklar]
Alexandru-George CERCHEZEANU
 
Simeon Trayçev Radev, Galatasaray Mekteb-i Sultanisi: Resneli Bulgar Bir Talebenin Hatıraları 1879-1898
Ergün HASANOĞLU
 

 

This content was issued on 31.07.2018 and has been viewed for 834 times.