TWENTIETH ISSUE OF THE JOURNAL OF BALKAN RESEARCH INSTITUTE

The Twentieth Issue of the Journal of Balkan Research Institute has been published.
You can reach to the Journal from the link below:
 
Volume 11, Number 1, July 2022
 
Research Articles
 
Bir Terim Olarak “Arnavut”: 18. Yüzyıl Osmanlı Düşüncesinde Arnavutlar
Uğur BAYRAKTAR
DOI: 10.30903/Balkan.1134135
 
District of Varna Under Ottoman Domination: Some Information Concerning the Settlement, Demographics and Administrative Structure (16th-18th Centuries)
İbrahim Etem ÇAKIR
DOI: 10.30903/Balkan.1134136
 
Arşiv Belgeleriyle 19-20. Yüzyıl Edirne Vilayetinin Eğitim Tarihi ve Yapıları Üzerine Değerlendirmeler
Merve ASLAN ÇİNKO - Zeynep ERES
DOI: 10.30903/Balkan.1134137
 
XVI. Yüzyılda Kuzey Sınırında Bir Osmanlı Kalesi: Yergöğü
Meryem KAÇAN ERDOĞAN
DOI: 10.30903/Balkan.1134138
 
XVII. Yüzyıl Sonlarında Köstendil (Ilıca), Radomir ve Sirişnik Kazalarında İdare, Nüfus ve Yerleşim
Musa SEZER
DOI: 10.30903/Balkan.1134139
 
XVIII. Yüzyılda Rusçuk Kazâsı Örneğinde Osmanlı Ceza Hukuku ve Uygulamaları
Duygu TANIDI
DOI: 10.30903/Balkan.1134140
 
Impact of Nationwide Electoral Thresholds on Party System Fragmentation and Disproportional Representation in Greece and Turkey
Burcu TAŞKIN - Berfin ÇAKIN
DOI: 10.30903/Balkan.1134203
 
The Information Society and Information Security in the Republic of Serbia
Vida VILIĆ - Mehmet Emin ERENDOR
DOI: 10.30903/Balkan.1134224
 
 
Book Reviews
 
Osmanlı Avrupası’nda Bölücülük Cereyanı: Makedonya Komitacılarının Anıları
Derleyen, Çeviren ve Notlandıran: Mümin İsov, Ergün Hasanoğlu
Bülent AKYAY
DOI: 10.30903/Balkan.1134230
 
John Athanasios Mazis, Athanasios Souliotis-Nikolaidis and Greek Irredentism A Life in the Shadows
Ferhan KIRLIDÖKME MOLLAOĞLU
DOI: 10.30903/Balkan.1134237
This content was issued on 04.07.2022 and has been viewed for 167 times.